Antropònims

La definició d'antropònim segons l'Enciclopèdia Catalana és "Nom propi de persona". Per tant, en aquest apartat analitzarem aquells noms propis que apareixen a les novel·les que troben l'arrel en les llengües clàssiques.  Si bé és cert que no tots els antropònims tenen una arrel clàssica, la majoria sí la tenen barrejant-se amb d'altres d'anglosaxones.

Comparteix-me!